Otomotiv sektörünün alternatifi neden LPG?

Neden LPG?
Otomotiv sektöründeki alternatif enerji kaynağı arayışları 1930’lu yıllarda LPG’nin araçlarda yakıt olarak kullanımını gündeme getirmiştir. Özellikle kolay bulunması, ekonomik olması ve diğer yakıtlara oranla çevreyi daha az kirletici özellikte olması nedeni ile dünyada bir çok ülke, LPG’nin otomobillerde kullanımını özendirerek yaygınlaştırmıştır. Günümüzde İtalya, Hollanda, Fransa, Belçika, Japonya ve Amerika’da LPG yakıt olarak otomobillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer ülkelerde ise kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.

LPG’nin yanıcı ve patlayıcı bir gaz olması LPG dönüşüm sistemlerinde güvenliği ve denetimi ön plana çıkarmıştır. LPG dönüşüm sistemleri; Avrupa Birliğinin en son regülasyonu ECER 67-01 ve TSE standartlarına uygun olması, montaj firmasının yetkili, gerekli bakım ve  periyodik kontrollerinin yapılması ile Çevreci, Ekonomik ve Güvenli sistemlerdir.